Foderplade

”NO-WASTE”
Foder- /Trædeplade

Ved brug af foderpladen ”NO-WASTE” opnås åbenlyse fordele:

1. Besparelse af foder. Idet stort set
intet går til spilde.
2. Pladen passer til alle gængse gitter
størrelser af bure. Passer til ¾”, 1” og
1 ½”.
3. Størrelse 260 x 185 x 2,5 mm.

4. Passer til ø2, ø2,5 og ø3 mm tråd
tykkelse.
5. Hakket i hjørnet sørger for at der er
plads til metal øjerne som samler
buret.

6. Tidsbesparende, fordi den er nem at
montere med snapfunktionen. Læg
pladen i buret hvor den ønskes
placeret og skub den frem til snappet
går i indgreb. Minken kan herefter
ikke løfte pladen af buret.

7. Besparelsen i foder vil, efter de
hidtidige erfaringer, medføre en
tilbagebetalingstid på kun 4 – 6
måneder.

8. Pladen er under test ved DTU
Veterinærinstituttet.

For yderligere oplysninger kontakt Arne Clausen på tlf. +45 2576 0514,
eller mail berima@berima.dk